• Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Μελέτες-Κατασκευές-Αδειοδοτήσεις-Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων-Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
 • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Σάββας Μπιλικαϊδης
 • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Λαυρίου 70 Νέα Ιωνία - Τηλ: 210.27.99.640

Εταιρικό Προφίλ

 • Ίδρυση

  Η τεχνική εταιρία ΜΠΙΛΙΚΑΪΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) ιδρύθηκε το 1998 από τον Μπιλικαΐδη Σάββα, Πολιτικό Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 • Δραστηριότητες

  Δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Από το 1998 έχει κατασκευάσει και παραδώσει πλήθος έργων, που αναφέρονται στις αντίστοιχες κατηγορίες.

 • Στόχος - Απαιτήσεις

  Θέλοντας να διατηρήσουμε την αξιοπιστία της εταιρίας και στηριζόμενοι στην τεχνογνωσία, τους άριστους συνεργάτες, αλλά και την εργατικότητα και φιλομάθεια, ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς.

 • Η εμπειρία και η επάρκεια

  Η εταιρία έχει τη δυνατότητα εκπόνησης του συνόλου των μελετών που απαιτούνται για την :
  Α) εκ νέου κατασκευή οιονδήποτε τεχνικών έργων
  Β) επισκευή – ανακαίνιση κάθε μορφής χώρου
  Γ) ενεργειακή αποκατάσταση κτιρίων

  Η εμπειρία της επάρκειας στη μελέτη – κατασκευή τόσο συμβατικών όσο και ειδικών τεχνικών έργων, την καθιστά ικανή να παρέχει υπηρεσίες που διακρίνονται τόσο για το υψηλό ποιοτικό επίπεδο όσο και για τη φερεγγυότητα της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας.

© Copyright 2011 Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών. Powered by Anektimito.gr

 • Facebook Page